Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện; số người làm việc và nguồn tài chính của Trung tâm Y tế cấp huyện.

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm y tế huyện

– Theo Thông tư số 37/2016, Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác.
– Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện như sau:
+ Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; quản lý và nâng cao sức khỏe người dân.
+ Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, mai táng, hỏa táng; vệ sinh, an toàn lao động.
+ Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm.
+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em;
+ Xét nghiệm, chẩn đoán; bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ.
+ Cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị theo phân cấp của Sở Y tế và quy định pháp luật.
Và các nhiệm vụ, quyền hạn khác cụ thể tại Thông tư 37/TT-BYT.

2. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và nguồn tài chính của Trung tâm y tế huyện theo Thông tư số 37/BYT

– Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc; số lượng các Phó Giám đốc theo quy định pháp luật.
– Các phòng chức năng của Trung tâm y tế gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ; Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Điều dưỡng.
– Các Khoa chuyên môn theo Thông tư 37/2016 gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Y tế công cộng và Dinh dưỡng; An toàn thực phẩm; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Khám bệnh/Phòng khám đa khoa; Hồi sức cấp cứu; Nội tổng hợp; Ngoại tổng hợp; Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng và các khoa chuyên môn khác.
– Đơn vị y tế trực thuộc gồm Trạm y tế xã, phường, thị trấn và Phòng Khám đa khoa khu vực, Nhà Hộ sinh (nếu có).
– Nguồn tài chính của Trung tâm y tế huyện theo Thông tư số 37 năm 2016 gồm: Kinh phí ngân sách nhà nước; nguồn thu từ các dịch vụ khám, chữa bệnh và các dịch vụ khác; nguồn tài chính, tài sản của các chương trình mục tiêu; viện trợ…
Thông tư 37/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 10/12/2016.

1 bình luận về “Thông tư 37/2016/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện; số người làm việc và nguồn tài chính của Trung tâm Y tế cấp huyện.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *