Tài liệu truyền thông dành cho gia đình

Trân trọng kính gửi tới các bà mẹ tài liệu giới thiệu và huớng dẫn cơ bản về sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Vụ Sức khoẻ Bà mẹ Trẻ em và Tổ chức JICA (Nhật Bản)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *