Hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở y tế

Quyết định số 5877/QDD-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ qua con tại cơ sở y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *