Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử

Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Tre em trân trọng giới thiệu phiên bản điện tử Sổ theo dõi sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em. Nhằm cung cấp nhiều lựa chọn cho phương thức theo dõi, quản lý sức khỏe của Mẹ và Bé, phiên bản điện tử có tên là: "Sổ Mẹ và Bé" Bà...